Image

 

3D/4D Ultrazvuk

 

3D/4D ultrazvukové vyšetrenie umožňuje pozorovať plod v reálnom čase a priestore počas jeho vývoja v maternici. Pre nastávajúcich rodičov je to možnosť ako sledovať u svojho ešte nenarodeného dieťaťa mimiku tváre, úsmev, pohyby končatín ...

 

Naše pracovisko poskytuje 3D/4D vyšetrenie na špičkovom ultrazvukovom prístroji Medison Sonoace X8 včítane fotodokumentácie a záznamu na CD/DVD. Optimálna doba na pozorovanie plodu je medzi 20.-27. týždňom gravidity. Vyšetrenie poskytujeme našim pacientkam ako aj pacientkam z iných ambulancií. Vyšetrenie trvá približne 20 min a vyžaduje vhodnú polohu plodu.

 

Cena 3D/4D vyšetrenia je:

- pre pacientky z našej ambulancie 20 EUR

- pre nezmluvné pacientky 25 EUR

 

  

Objednávky na vyšetrenie prijímame a informácie poskytujeme cestou emailu event. na našom telefónnom čísle.