Dovolenka

účasť na školiacej akcii

 

16.11.2018 zastupovanie: MUDr. Ján Adam, Tr. SNP 1, Košice