USG PRSNÍKOV

 

Nakoľko sa veľmi často stretávame s onkologickými ochoreniami, ktoré pokiaľ sa včas podchytia, majú vysoké percento vyliečenia, poskytujeme na našej ambulancii preventívne ultrazvukové vyšetrenie prsníkov do 40 rokov aj pre nezmluvné pacientky u odborníčky na diagnostiku prsníkových ochorení Dr.Legiňovej.

 

Pri vyšetrení budete mať zabezpečené súkromie a termín, ktorý Vám bude vyhovovať. Odporúčanie od lekára nepotrebujete.


 

Cena za vyšetrenie so záverečnou správou s výsledkom a doporučením ďalšieho postupu je 20€.

 

Objednávky na vyšetrenie prijímame a informácie poskytujeme cestou Emailu: gynendo@centrum.sk.