Endokrinologická ambulancia

Gyneko Plus s.r.o.

 

Poliklinika nad Jazerom

Spišské námestie č.4
040 12 Košice

 

tel: 0915 714 419

 

E-mail: endokrinologia@centrum.sk

 

www.gynendo.sk