Cenník

A. Administratívne výkony
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na komerčné účely s endokrinologickým záverom ... 2 EUR

Výpis z dokumentácie na žiadosť pacienta na počkanie .................................................. 2 EUR

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť zamestnávateľa ..................................... 2 EUR

C. Výkony a služby na žiadosť pacienta
Doppler (Color, Power) USG vyšetrenie štítnej žľazy nad rámec indikačných kritérií na žiadosť
pacienta ........................................................................................................................... 15 EUR

Konzultácia, pohovor, rady u nepoisteného pacienta ..................................................... 10 EUR

Endokrinologické vyšetrenie pacienta bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú
zdravotnú starostlivosť .................................................................................................... 30 EUR

USG vyšetrenie štítnej žľazy a mäkkých častí krku u pacienta bez zdravotného poistenia, ak
nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť ................................................................... 30 EUR

Ultrazvukové denzitometrické vyšetrenie na žiadosť pacienta
.......................................................................................................................................... 15 EUR

Celotelové denzitometrické vyšetrenie na žiadosť pacienta ......................................................... 30 EUR

Endokrinologické vyšetrenie pacienta na administratívne účely na žiadosť pacienta .... 10 EUR

Kurz zdravej výživy ........................................................................................................ 30 EUR

Asistenčná a konzultačná služba ......................................................................................... 2 EUR

Platnosť od 15.07.2021

Prihlásenie