USG prsníkov

Nakoľko sa veľmi často stretávame s onkologickými ochoreniami, ktoré pokiaľ sa včas podchytia, majú vysoké percento vyliečenia, poskytujeme na našej ambulancii preventívne ultrazvukové vyšetrenie prsníkov do 40 rokov aj pre nezmluvné pacientky u odborníčky na diagnostiku prsníkových ochorení Dr.Legiňovej.

Pri vyšetrení budete mať zabezpečené súkromie a termín, ktorý Vám bude vyhovovať. Doporučenie od lekára nepotrebujete.

Cena za vyšetrenie so záverečnou správou s výsledkom a doporučením ďalšieho postupu je 35.

Objednávky na vyšetrenie prijímame a informácie poskytujeme cestou emailu event. na našom telefónnom čísle.

Prihlásenie