Služby

Endokrinologická ambulancia ponúka komplexnú diagnostiku a liečbu:


- porúch hypotalamo-hypofyzárneho systému, štítnej žlazy (tyreotoxikóza, hypotyreóza, struma, tyreoiditídy, endokrinná orbitopatia, karcinóm štítnej žlazy) a prišťítnych teliesok, kôry a drene nadobličiek (sekundárna hypertenzia...). 

- porúch pohlavných hormónov (menštruačného cyklu -oligomenorhoe, amenorhoe, neplodnosť, hyperprolaktinemia)

- osteoporózy

- ochorení spojených s nadmerným ochlpením

- obezity

Realizujeme hormonálne analýzy , funkčné testy, doplnkové vyšetrenia, imunoanalýzy, ultrazvukové vyšetrenia, denzitometrické vyšetrenie (na počkanie).

Poradňa pre poruchy metabolizmu a výživy ponúka:

diagnostiku nadváhy a obezity na základe antropometrických ukazovateľov, výpočtu indexu telesnej hmotnosti, merania telesného zloženia prístrojom OMRON na bioimpedančnom princípe

diferenciálnu diagnostiku sekundárneho (endokrinného, genetického) pôvodu ochorenia

diagnostiku sprievodných ochorení (diabetes mellitus 2.typu, artériová hypertenzia, dyslipidémia, sy. spánkového apnoe)

realistickú redukciu hmotnosti - o 5-10% pôvodnej hmotnosti v priebehu 3 mesiacov, ktorá výrazne zníži individuálne kardiometabolické riziko

komplexnú zmenu životného štýlu, ktorá je najlepšiou cestou k redukcii a udržaniu ideálnej hmotnosi, zahŕňajúcu:
diétne poradenstvo
primeranú pravidelnú fyzickú aktivitu
kognitívne-behaviorálne techniky zvládania stresu
v indikovaných prípadoch farmakoterapiu, či odoslanie do Centra pre bariatrickú chirurgiu


Prístrojové vybavenie:
Denzitometrický prístroj Hologic SAHARA.
USG prístroj SONOACE X8

Prihlásenie