Cenník služieb

A. Administratívne výkony


Opakované vystavenie tehotenskej knižky pre stratu - 10 EUR

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na komerčné účely s gynekologickým záverom - 2 EUR

Výpis z dokumentácie na žiadosť pacientky na počkanie - 2 EUR

Vypísanie žiadosti na sterilizáciu -10 EUR

Vypísanie žiadosti na umelé prerušenie tehotnosti bez zdravotnej indikácie - 20 EUR

 

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu


Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť zamestnávateľa - 2 EUR

 

C. Výkony na žiadosť pacienta


3D/4D USG vyšetrenie včítane elektronického záznamu na CD nosiči v tehotenstve pre príslušné / kapitované pacientky - 35 EUR

3D/4D USG vyšetrenie včítane elektronického záznamu na CD nosiči v tehotenstve pre nepríslušné / nekapitované pacientky - 40EUR

3D USG vyšetrenie v gynekológii na žiadosť pacientky - 25 EUR

Elektronický obrazový záznam z 2D USG vyšetrenia na žiadosť pacientky - 10 EUR

2D USG vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia, ak nejedná o neodkladnú zdravotnú zdravotnú starostlivosť - 30 EUR

2D USG vyšetrenie nepríslušnej / nekapitovanej pacientky, ak sa nejedná o neodkladnú zdravotnú starostlivosť - 30 EUR

USG vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov - HyCoSy - 120 EUR

Konzultácia, pohovor, rady – u nepríslušnej / nekapitovanej pacientky - 20 EUR

Vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia, ak sa nejedná o neodkladnú zdravotnú starostlivosť - 30 EUR

Vyšetrenie nepríslušnej / nekapitovanej pacientky, ak sa nejedná o neodkladnú zdravotnú starostlivosť - 30 EUR

Odber materiálu na liqiud-based cytologické vyšetrenie (LBC) a poradenstvo v danej oblasti - 30 EUR

Odber materiálu na cytologické vyšetrenie nad rámec preventívnej gynekologickej prehliadky na žiadosť pacientky - 25 EUR

Vyšetrenie jednorazovým plastovým spekulom - 10 EUR

Zavedenie vnútromaternicového telieska IUD/IUS - 40 EUR

Posun menštruácie na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie - 5 EUR

USG vyšetrenie prsníkov - 35 EUR

 

Platnosť od 15.07.2021

Prihlásenie