Lekári

MUDr. MARTIN HOPPAN

gynekológ a pôrodník

  

VZDELANIE

1997 Ukončenie štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach

2001 Atestácia 1.stupňa  v odbore gynekológia a pôrodníctvo

2003 Dokorandské štúdium v obore gynekológia a pôrodníctvo na LF UPJŠ v Košiciach

2004 Špecializačná skúška v odbore gynekológia - pôrodníctvo (2. atestácia)

 

PRACOVISKÁ 

r.1997 - r.2010  I.Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ v Košiciach

od r.2005 Súkromná gynekologicko-pôrodnícka ambulancia GYNEKO Plus, s..r.o.

od r.2009 Pracovisko jednodňovej operačnej liečby ProCARE Košice

 

ŠTUDIJNÉ POBYTY

09/1997-12/1997  Research council of Norway - Gynekologicko-pôrodnícka klinika Univerzitnej Nemocnice Bergen - Nórsko

08/2000                  Salzburský seminár - Cornell Medical University / Rakúsko

10/2002 - 12/2002 Gynekologicko-pôrodnícka klinika Univerzitnej Nemocnice Bergen - Nórsko

09/2003 - 12/2003 Gynekologicko-pôrodnícka klinika Univerzitnej Nemocnice Bergen - Nórsko

Prihlásenie