3D/4D ultrazvuk

3d face 3d 1st      

3D/4D ultrazvukové vyšetrenie "Baby facing" umožňuje pozorovať plod v reálnom čase a priestore počas jeho vývoja v maternici. Pre nastávajúcich rodičov je to možnosť ako sledovať u svojho ešte nenarodeného dieťaťa mimiku tváre, úsmev, pohyby končatín ...

Naše pracovisko poskytuje 3D/4D vyšetrenie na novom špičkovom ultrazvukovom prístroji SAMSUNG WS80 ELITE s možnosťou zobrazenia formou Fetal realistic view včítane fotodokumentácie a záznamu na CD. Optimálna doba na pozorovanie plodu je medzi 20.-27. týždňom gravidity. Vyšetrenie poskytujeme našim pacientkam ako aj pacientkam z iných ambulancií. Vyšetrenie trvá približne 20 min a vyžaduje vhodnú polohu plodu.

 Cena 3D/4D vyšetrenia je:

- pre pacientky z našej ambulancie 35 EUR

- pre nezmluvné pacientky 40 EUR

 

Na vyšetrenie sa môžete objednať ONLINE 

NL

Ak Vám dostupné termíny nevyhovujú, kontaktujte nás cestou emailu.

 

Prihlásenie